Innsamling ved anledninger

Her kan du opprette en innsamlingsaksjon i anledning en fødselsdag, brullyp, begravelse eller en annen begivenhet.

Ønsker du å øremerke midlene fra innsamlingen til et spesielt formål kan du kontakte Caritas Norge, så vil vi være behjelpelig med dette.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close