Du kan bli med på å bekjempe sult!

Det er i dag 795 millioner mennesker i verden som mangler mat. Halvparten av disse er barn og hvert annet barn under fem år som dør, dør av sult. Sult skaper også grobunn for konflikt og tvinger årlig millioner av familier og barn på flukt fra sine hjem. Sult er en av de største kildene til sykdom, og påvirker både menneskers fysiske og psykiske tilstand og utfoldelse. Barn som sulter i løpet av de to første leveårene får ofte skader som hemmer deres utvikling livet ut. Barn som sulter har også problemer med å følge med på skolen. For at barn skal lære, må de ha mat i magen.

Med din støtte kan du sørge for at familier får hjelp til å klare å forsørge seg selv og gå en lysere fremtid i møte. En verden uten sult er mulig!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close