Flammene har tatt alt - De trenger din hjelp!

 

Skogbrannene som i måneder har rammet Chile er nå den største katastrofen som har rammet landet i moderne tid! Ufattelige 500 000 hektar er skadet eller nedbrent. Dyr og avlinger er slukt av flammene, noe som truer tilgangen til mat og har ødelagt en viktig inntektskilde for mennesker på landsbygda. I tillegg er vannsystemet mange steder ødelagt på grunn av flammene, og i det tørkerammede lande er man avhengig av nødhjelp utenfra!

Du kan hjelpe! Gir du en gave i dag bidrar du til at:

  • Ofrene får tilgang til mat og får nødvendig hjelp til å få i gang landbruket etter at flammene har rammet.
  • Ofrene får nødvendig vann og at vannsystemene bygges opp!
  • Lokalbefolkningen får opplæring og utstyr til å stoppe og forebygge at brannene sprer seg.
  • Barn og voksne som har mistet alt, og har stått i fare for å miste sine nærmeste, får den hjelpen de trenger til å håndtere traumer og frykt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close