Hjelp sårbare mennesker i nød.

Sammen med våre givere, arbeider vi for en bedre hverdag for mennesker i Norge og land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norges arbeid er basert på et nært samarbeid med lokale Caritas-organisasjoner og andre kirkelige instanser. Det er de lokale organisasjonene selv som eier og driver prosjektene, basert på lokalbefolkningens behov. 

Caritas Norge har et spesielt fokus på matsikkerhet og bekjempelse av sult i våre langsiktige bistandsprosjekter. I tillegg bistår vi ved humanitære kriser. I Norge driver vi med integreringstilatk for arbeidsinnvandrere og flyktninger hvor vi har et spesielt fokus på språk og karriereveiledning. 

Midler som samles inn blir brukt i de prosjektene der behovet er størst.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close